Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Πρακτικά 7ης συνάντησης (11.05.09)

σσ. 72-75 (Χρησιμεύοντας όμως αυτή... στην αξία που περικλείεται σ’ αυτό)
Επιμέλεια: Ορέστης Κωνσταντάς, Ορέστης Παπαντωνίου.


> Η ισοδύναμη μορφή (σ.72)
Η τρίτη ιδιομορφία της ισοδύναμης μορφής συνίσταται στο ότι η ιδιωτική εργασία εμφανίζεται ως εργασία με άμεσα κοινωνική μορφή, ως δηλαδή το αντίθετό της. Μέσω της εξομοίωσης αυτής πραγματοποιείται η εκμετάλλευση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της εργασίας.

>Αναφορά στον Αριστοτέλη (σ.73)
Προκειμένου να αποσαφηνίσει τα χαρακτηριστικά της δεύτερης και τρίτης ιδιομορφίας ανατρέχει στον Αριστοτέλη. Αποδέχεται την αριστοτελική κατανόηση του χρήματος, ως ‘παραπέρα αναπτυγμένη μορφή της απλής μορφής της αξίας’, αντίθετα με τις εννοιολογήσεις των συγχρόνων του. Η συνεισφορά του Αριστοτέλη στην προβληματική που εξετάζει εδώ ο Μαρξ, συνίσταται στην διαπίστωση και διατύπωση της εγγενούς αντίφασης της ανταλλαγής. Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει μεν ότι η συμμετρία είναι η προϋπόθεση της ισότητας κατά την ανταλλαγή, αγνοεί όμως τον τρόπο που εξισώνονται ποιοτικά ανόμοια πράγματα.
Η ιδεολογική κριτική του Μαρξ στον Αριστοτέλη ξεκινά από αυτό το αδιέξοδο, το οποίο ξεπερνιέται με την προσθήκη της απλής ανθρώπινης εργασίας στο αριστοτελικό σχήμα. Μέσω αυτής πραγματοποιείται η εξίσωση ποιοτικά διαφορετικών πραγμάτων. Τυπικό χαρακτηριστικό στην κριτική ανάγνωση του Μαρξ αποτελεί η αναγνώριση των ιστορικών προϋποθέσεων ανάδειξης των αναλυτικών εννοιών. Η φύση της εργασίας των δούλων κατά την εποχή που γράφει ο Αριστοτέλης πιστοποιεί τον ιστορικό φραγμό της σκέψης του, και είναι, κατά τον Μαρξ, ο ιστορικά ανασυγκροτήσιμος λόγος των ελλείψεων του Αριστοτέλη. Μόνο κατά την εποχή του Μαρξ, όπου η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, ως κάτοχοι εμπορευμάτων, έχει εμπεδωθεί, είναι δυνατόν να αποκρυπτογραφηθεί το μυστήριο της έκφρασης της αξίας.

> Το όλον της απλής μορφής της αξίας (σ.74)
Στο απόσπασμα αυτό επανεπεξεργάζεται τον διφυή χαρακτήρα του εμπορεύματος. Αναγνωρίζοντας τη λογική προτεραιότητα της αξίας χρήσης οδηγείται στο να συμπεράνει την αντιθετικότητά της με την αξία, αντίθεση εσωτερική του εμπορεύματος, που εξωτερικεύεται στη σχέση ανάμεσα στο εμπόρευμα που εκφράζει την αξία χρήσης του, και ενός άλλου μέσω του οποίου εκφράζεται η ανταλλακτική του αξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου